به صورت کلی چه‌طور دستگاه لیزر می توان از گوگل ترندز به کار گیری کرد؟

شما می توانید از گوگل ترندز دستگاه لیزر برای بدون نقص کردن طیف وسیعی از پژوهش های بازاریابی استفاده نمایید . یک کدام از بهترین روش ها برای منفعت از گوگل ترندز بهبود کارایی های دستگاه لیزر است . شما همینطور میتوانید از پژوهش های موجود برای کمک به تولید محتوای مرتبطی دستگاه لیزر به کارگیری کنید که مخاطبان انگیزه با آن تعامل داشته باشند . دستگاه لیزر به کارگیری از گوگل ترندز دوچندان آسان است و اطلاعات به طور بصری و تعاملی در مشت اشخاص قرار می‌گیرد . چهار تراز حیاتی برای دسترسی به داده ها موجود هست که به شما یاری می کند راهکار بازاریابی فعلی خویش را بهبود ببخشید و دستگاه لیزر استراتژی های آینده را ساخت نمائید :
1 . کلیدواژه هایی که به اهداف شما نزدیک خیس است را پیگیری دستگاه لیزر نمایید :

برای اینکه بتوانید پژوهش لغات اصلی را دارای ارتباط تر سازید باید درپی کلمه ها ایده آل و هر جور کلیدواژه ای بگردید که به لغت ها حساس دستگاه لیزر شما نزدیک تر میباشند . برای انجام اینکار , میتوانید عبارات حیاتی که فعلا برای کمپین بازاریابی خود بهره می کنید را پیگیری نمائید . در صورتی‌که نمی توانید کلیدواژه های جایگزین زیادی پیدا فرمایید خوب تر است از ابزارهایی همچون Keyword Tool سود نمایید . این ابزار واژه های مختلف و زیادی را توصیه می نماید که به کلیدواژه با اهمیت شما نزدیک تر است . سود از یکسری کلیدواژه دستگاه لیزر متفاوت به شما امداد خواهد کرد ارزشمندتر باشید .

برای یافتن لغات مرتبط با کلیدواژه آیتم نظرتان از ابزار سفارش لغت ها اصلی دستگاه لیزر جی ادز منفعت فرمائید .

مثلا در صورتی کلیدواژه کلیدی شما اتومبیل است , احتمال دارد بخواهید در‌پی واژه و کلمه ماشین بگردید . شما میتوانید این دو کلمه را وارد فرمایید و آن‌ها را با نیز مقایسه نمائید . اینکار به شما امداد می کند دارای ربط ترین واژه و کلمه به حوزه‌ و بازار خود را پیدا نمایید . گوگل ترندز به شما کمک خواهد کرد کلیدواژه هایی که فعلا استعمال می کنید را تایید نمایید و به پیشنهاد لغت ها جدید امداد می نماید .

2 . یکسری واژه مرتبط را مقایسه فرمائید :

مقایسه کردن روش هایی که اشخاص با واژه و کلمه جستجوی شده تعامل دارند یک کدام از مزایای عالی گوگل ترندز به حساب آورده می شود . شما میتوانید در یک روزگار واحد بیش از 5 کلمه و واژه را در جعبه کاوش وارد فرمایید . آنگاه می توانید ببینید چه‌طور اشخاص در ناحیه های متفاوت با لغات شما تعامل داشته اند . می‌توانید ملاحظه کنید اشخاص چه گونه در حین دوره با این جستجوها رابطه برقرار کرده اند .
مقایسه یکسری واژه مرتبط سهل است و یک خط مش عالی برای تایید لغات اساسی فعلی یا این که افزودن لغات جدید محسوب می شود . اولی کاری که باید انجام دهید وارد کردن یک کلمه واحد و گزینش غربال است . بعد از آن توانا خواهید بود سعی واژه و کلمه را از منظر آن فیلتر ببینید . آنگاه می توانید کلیدواژه جدیدی بیفزایید . گوگل به طور مداد نمودار کلیدواژه اولیه را با نمودار کلیدواژه دوم ادغام می نماید . این شایسته ترین شیوه برای مقایسه عملکرد کلیدواژه ها نسبت به یکدیگر است .

3 . موردها نقطع ی عطف را بخوانید تا بتوانید اطلاعات را شعور نمایید :

تجزیه و آنالیز داده های فراهم شده بوسیله گوگل ترندز , عنصر حتمی فایده از این داده هاست . در صورتی بتوانید موارد اوج و ساکن شدن را در نمودار گوگل شناسایی نمائید , قوی خواهید بود این اطلاعات را در راهکار بازاریابی خویش به کار ببندید . این نمودارها اکثر اوقات رویدادهای اصلی صنعت را به تصویر استنشاق می کنند .
بخش اعظم صنایع فصلی می‌باشند . این مسئله به‌این مفهوم است که عمده اشخاص در طول های خاصی از سال درپی این کلیدواژه ها خواهند گشت . شما می توانید با اعتنا کردن به نقاط نقط ی اوج , کلیدواژه های دوست داستنی را به دست آورید .
شما می توانید این نقاط نقطع ی عطف را برای آنالیز هر رویدادی تجزیه و نظارت فرمائید . رویدادهای خاص سبب می‌شود افراد بیشتر از گذشته به دنبال یک کلمه و واژه بگردند . یکی از ابزارهایی که گوگل ترندز توصیه می نماید مخلوط و یکدست سازی سرتیتر خبر‌ها است . این قابلیت هر سرتیتر مهمی را که در زمان پیک یا نقطع ی عطف ظاهر می‌شود در اختیار شما قرار میدهد .
واژه هارپر لی ( Harper Lee ) یک نمونه خوب است . این کتاب داستان نویس در زمان 10 سال قبلی حجم ثابتی از جستجوها را دریافت کرده است . با اینحال , این نمودار اثبات هم به پیک های تعالی و کوچکی تقسیم شده‌است . بیشترین نقطع ی عطف در سال 2015 تمایل افراد به کتاب او‌را نشان می دهد .